zoom

Informatica – cea mai apreciată dintre discipline

     Informatica sau Computer Science, în termeni englezești, este definită ca fiind știința procesării sistematice a informației prin utilizare, în special, a calculatoarelor. Aparatele de acest tip devin obiecte de bază în informatică, deoarece, după cum afirmă și informaticianul olandez Edsger Dijkstra, ,, În informatică ai de-a face cu calculatorul, așa cum ai în astronomie cu telescopul” (sursă: wikipedia.com).

     Urmarea unei facultăți de informatică este unul dintre cele mai căutate opțiuni astăzi, în rândul proaspeților absolvenți și viitori studenți. Poate, aflându-vă încă pe băncile școlii, vă veți întreba de ce. Răspunsul este unul foarte simplu. Urmarea unei astfel de specializării împreună cu asimilarea cunoștințelor pe parcurs, într-un astfel de domeniu, garantează viitorului proaspăt absolvent găsirea imediată a unui job cu un salariu foarte atractiv. 

      Manualele de informatică disponibile pe site-ul nostru vin în sprijinul completării bazelor elevilor de clasa a XI-a în materie de noțiuni, concepte sau procese informatice. Tocmai de aceea, acestea pornesc progresiv, prin recapitularea materiei din anii anteriori.

       Realizate în conformitate cu programa școlară, aprobate și avizate de Ministerul Educației, acestea propun elevilor de clasa a XI-a o serie de informații esențiale în vederea studierii unei astfel de discipline. Conținutul lor este unul bogat în informație, iar capitolele sunt bine-structurate și delimitate. Spre exemplu, Manualul Informatica clasa 11, profil real, a cărui autori  sunt Tudor Sorin și Vlad Hutanu are următorul cuprins:

 • Capitolul 1. Tablouri
 • Capitolul 2. Subprograme
 • Capitolul 3. Siruri de caractere
 • Capitolul 4. Structuri de date neomogene
 • Capitolul 5. Structuri de date
 • Capitolul 6. Introducere in recursivitate
 • Capitolul 7. Metoda Divide et Impera
 • Capitolul 8. Metoda Backtracking
 • Capitolul 9. Grafuri
 • Anexa 1. Memento
 • Anexa 2. Aplicatii practice ale grafurilor
 • Anexa 3. Codul ASCII

       De asemenea, pe lângă informațiile teoretice, însoțite aleatoriu de imagini, scheme grafice sau fotografii, cartea cuprinde aplicații și diferite probleme bine-formulate prin care se urmărește ca atenția elevului să fie îndreptată spre modul de analiză, spre exersarea algoritmilor învățați.

        În procesul de învățare-predare a acestei discipline, accentul se va pune, îndeosebi, pe activitatea practică, orientată pe probleme care presupun analiza unor situații practice, identificarea fluxului informațional, elaborarea unui model algoritmic de rezolvare, implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.

Elevii vor învăța să rezolve probleme cu caracter practic,  structura si modul de definire al subprogramelor, variabile locale si globale, aplicații cu subprograme recursive, mecanisme de implementare/ modelarea unor algoritmi și implementarea acestora, etc. Totodată, opțional, aceștia pot învăța să realizeze prezentări în PowerPoint, Flash sau alte programe. Astfel, manualele sunt concepute, întocmai, pentru a facilita înclinarea elevilor spre un mod de gândire creativ în rezolvarea și structurarea de probleme, conștientizarea aportului social, economic și moral al informaticii, recurgerea la concepte și metode informatice de tip algoritmic necesare în vederea rezolvării unor probleme.

         Instrumentele didactice destinate elevilor de clasa a XI-a pe care noi ne bazăm pentru studierea acestei discipline, numită informatică, și pe care vi le propunem și dumneavoastră sunt următoarele:

 • Mariana Milosescu, Informatică intensiv. Manual pentru clasa a XI-a, București, Didactică și Pedagogică, 2019.
 • Sorin Tudor, Manual de informatică. Profilul real, neintensiv (Pascal & C++), București, L&S Info-Mat, 2015.
 • Sorin Tudor, Manual de informatică. Profilul real, intensiv (Pascal & C++), București, L&S Info-Mat, 2012.
 • Mariana Milosescu, Informatică. Manual pentru clasa a XI-a. Specializarea matematică-informatică, București, Didactică și Pedagogică, 2011.
 • Monica Tătăram, Corina Achinca, Mioara Gheorghe, Constanta Năstase, Informatică. Manual pentru clasa a XI-a, București, Corint, 2007.
 • Mariana Pantiru, Tehnologia informației și a comunicațiilor TIC 3 (sisteme de gestiune a bazelor de date. Manual clasa a 11-a, București, All, 2007.
 • Daniela Oprescu, Liana Bejan, Tehnologia informației și a comunicațiilor. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Manual pentru clasa a XI-a, București, Niculescu ABC, 2007.
 • Oprescu Daniela, Liana Bejan Ienulescu, Informatică. Varianta C++. Manual pentru clasa a XI-a, București, Niculescu ABC, 2007.
 • Daniela Oprescu, Liana Bejan Ienulescu, Informatică. Varianta Pascal. Manual pentru clasa XI-a, București, Niculescu ABC, 2006.
 • Sanda Junea, Adriana Simulescu, Informatică. C++. Manual pentru clasa a XI-a, Gimnasium, Târgoviște, 2006.
 • Oprescu Daniela, Liana B. Ienulescu, Tehnologia informației și a comunicațiilor. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Manual pentru clasa a XI-a, București, Niculescu ABC, 2006.